PakChong HighWay
ปากช่องไฮเวย์

PTT STATION, CAFE AMAZON, 7ELEVEN, MILK LAND, PEARLY TEA, HOTELS & REAL ESTATE

กลุ่มธุรกิจ

ค้นหาตามกลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจ / สาขา

ร้านคาเฟ่

โรงแรม

ร้านสะดวกซื้อ

สถานีบริการน้ำมัน

รายชื่ออสังหาริมทรัพย์ล่าสุด

รายชื่อล่าสุดของเราได้อย่างรวดเร็ว สำรวจทรัพย์สินจากทุกขนาด

ค้นหา
About Us

PakChong HighWay
ปากช่องไฮเวย์

PCHW เริ่มก่อตั้ง ปี 2537 สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 13 ถนนมิตภาพ อำเภอปากช่อง ตำบลปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 โดยประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภายใต้เครื่องหมายการค้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. แบ่งเป็น กลุ่มๆ ได้ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น  ธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้าเซเว่น อีเลฟเว่น และธุรกิจเครื่องดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้า คาเฟ่ต์อเมซอน , เพอรี่ทีและมิลค์แลนด์ ต่อมาเมื่อกิจการขยายตัวมากขึ้น จึงพัฒนาขยายตัวอย่างต่อเนื่องในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โรงแรมนอนชิลล์ และ ที่ดินเขาใหญ่ โดยปัจจุบันบุคลากรจำนวน 400 คน โดย PCHW  ยึดมั่นในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพโดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

Learn More
Categories

ค้นหาอสังหาฯ จากหมวดหมู่

Our team

พบกับทีมขายของเรา