#foodforfighter ​​เปิดจุดรับ"ข้าวเพื่อหมอ"

เปิดจุดรับ "ข้าวเพื่อหมอ" ตั้งแต่วันพุทธที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อมอบให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ ร.พ.ปากช่องนานา ฯลฯ ที่ร้านกาแฟอเมซอน ปั๊มปตท.ในเมือง ปากช่อง แบ่งเป็น 2 รอบ เวลา 11.00น. (สำหรับมื้อเที่ยง) และ 15.30 น. (สำหรับมื้อเย็น) รวมพลัง ชาวพี่น้องปากช่อง เราจะสู้โควิด ไปด้วยกัน ... #foodforfighter#pttor#pakchong#cafeamazon ~ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วม

#foodforfighter ​​เปิดจุดรับ"ข้าวเพื่อหมอ"

เปิดจุดรับ "ข้าวเพื่อหมอ" ตั้งแต่วันพุทธที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อมอบให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ ร.พ.ปากช่องนานา ฯลฯ ที่ร้านกาแฟอเมซอน ปั๊มปตท.ในเมือง ปากช่อง แบ่งเป็น 2 รอบ เวลา 11.00น. (สำหรับมื้อเที่ยง) และ 15.30 น. (สำหรับมื้อเย็น) รวมพลัง ชาวพี่น้องปากช่อง เราจะสู้โควิด ไปด้วยกัน ... #foodforfighter#pttor#pakchong#cafeamazon ~ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วม

LATEST