มอบเครื่องดื่ม Cafe Amazon จำนวน 600 แก้ว

ปตท.ปากช่อง (เฮียชิว) มอบเครื่องดื่ม Amazon ให้บุคลาทางการแพทย์ จำนวน 600 แก้ว  

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564

มูลนิธิสว่างวิชชาฯ

มอบเครื่องดื่ม Cafe Amazon จำนวน 600 แก้ว

ปตท.ปากช่อง (เฮียชิว) มอบเครื่องดื่ม Amazon ให้บุคลาทางการแพทย์ จำนวน 600 แก้ว  

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564

มูลนิธิสว่างวิชชาฯ

LATEST