มอบเครื่องดื่ม Cafe Amazon 600 แก้ว

ปตท.ปากช่อง(เฮียชิว)มอบเครื่องดื่ม600แก้วแก่บุคลากรทางการแพทย์

วันที่14-15 มิ.ย.2564

@มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน ปากช่อง

มอบเครื่องดื่ม Cafe Amazon 600 แก้ว

ปตท.ปากช่อง(เฮียชิว)มอบเครื่องดื่ม600แก้วแก่บุคลากรทางการแพทย์

วันที่14-15 มิ.ย.2564

@มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน ปากช่อง

LATEST