ร่วมบริจาคโลหิตและมอบเครื่องดื่มอเมซอน เพอรี่ที

ในวันที่ 14 มกราคม 2564 ทีมผู้บริหารปากช่องไฮเวย์  และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง และได้ส่งมอบเครื่องดื่มอเมซอนและเพอรี่ทีจำนวน 300 แก้วสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

โดยมี นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วย นางทินภัทร์ ศิลปสุวรรณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน และให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน โดยได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอปากช่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการบริจาคโลหิต อันจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อเพื่อนมนุษย์

ร่วมบริจาคโลหิตและมอบเครื่องดื่มอเมซอน เพอรี่ที

ในวันที่ 14 มกราคม 2564 ทีมผู้บริหารปากช่องไฮเวย์  และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง และได้ส่งมอบเครื่องดื่มอเมซอนและเพอรี่ทีจำนวน 300 แก้วสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

โดยมี นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วย นางทินภัทร์ ศิลปสุวรรณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน และให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน โดยได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอปากช่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการบริจาคโลหิต อันจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อเพื่อนมนุษย์

LATEST