ร้าน ช.เรืองโรจน์ (เฮียชอ) ร่วมกัน ปตท.ปากช่อง (เฮียชิว)

ร้าน ช.เรืองโรจน์ (เฮียชอ) ร่วมกัน ปตท.ปากช่อง (เฮียชิว) มอบเครื่องดื่ม คาเฟ่ อเมซอน จำนวน 1,500 แก้ว

ให้บุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาที่มาบริการฉีดวัคซีนให้ชาวปากช่อง ณ  มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน ปากช่อง ตั้งแต่วันที่ 19/08/2564 เเละ 24-27/08/2564

คาเฟ อเมซอนCafe Amazon ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
#เราต้องรอด #cafeamazon #pchw #pakchong #Dailydrinks

ร้าน ช.เรืองโรจน์ (เฮียชอ) ร่วมกัน ปตท.ปากช่อง (เฮียชิว)

ร้าน ช.เรืองโรจน์ (เฮียชอ) ร่วมกัน ปตท.ปากช่อง (เฮียชิว) มอบเครื่องดื่ม คาเฟ่ อเมซอน จำนวน 1,500 แก้ว

ให้บุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาที่มาบริการฉีดวัคซีนให้ชาวปากช่อง ณ  มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน ปากช่อง ตั้งแต่วันที่ 19/08/2564 เเละ 24-27/08/2564

คาเฟ อเมซอนCafe Amazon ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
#เราต้องรอด #cafeamazon #pchw #pakchong #Dailydrinks

LATEST