Colorful Weekday

ประกาศแจ้งจำนวนสิทธิ์การร่วมรายการส่งเสริมการขาย Colorful Weekday “เฉพาะการสั่งผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีทุกช่องทาง” เต็มแล้ว
เนื่องจากสิทธิ์สำหรับรายการส่งเสริมการขาย Colorful Weekday บนช่องทางแอปพลิเคชันเดลิเวอรีเต็มแล้ว โดยจะไม่มีการแจก Reusable Cup  ผ่านการสั่งซื้อเครื่องดื่ม บนแอปพลิเคชันเดลิเวอรีทั้งหมด มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณสำหรับกระแสตอบรับที่ดีเสมอมา 🙂
ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ่านหน้าร้าน Cafe Amazon ได้ทุกสาขา

Colorful Weekday

ประกาศแจ้งจำนวนสิทธิ์การร่วมรายการส่งเสริมการขาย Colorful Weekday “เฉพาะการสั่งผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีทุกช่องทาง” เต็มแล้ว
เนื่องจากสิทธิ์สำหรับรายการส่งเสริมการขาย Colorful Weekday บนช่องทางแอปพลิเคชันเดลิเวอรีเต็มแล้ว โดยจะไม่มีการแจก Reusable Cup  ผ่านการสั่งซื้อเครื่องดื่ม บนแอปพลิเคชันเดลิเวอรีทั้งหมด มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณสำหรับกระแสตอบรับที่ดีเสมอมา 🙂
ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ่านหน้าร้าน Cafe Amazon ได้ทุกสาขา

LATEST