✨มาตรการและนโยบายป้องกันโควิด-19

✨มาตรการและนโยบายป้องกันโควิด-19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอปากช่อง พบจำนวนผู้ติดเชื้อในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง และกระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทางร้าน Cafe Amazon ปากช่อง (เฮียชิว) ได้ให้ความร่วมมือกับมาตรการของทางอำเภอปากช่องอย่างเคร่งครถด โดยกำหนดมาตรการเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมจากที่เคยปฎิบัติอยู่ เพื่อช่วยในการเฝ้าระวังป้องกันและความคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19

มาตรการสำหรับพนักงาน

1.พนักงานตรวจโควิด-19 แบบ Rapid Antigen Test ทุกสัปดาห์ (เชิงรุก)

2.พนักงานตรวจวัดไข้ก่อนเข้าปฏิบัติงานและวัดซ้ำทุก 4 ชม. พร้อมลงบันทึกรายงาน

3.พนักงานสวมหน้ากากอนามัยมาตรฐาน ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

4.พนักงานสวมถุงมือ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

5.พนักงานหมั่นล้างมือให้สะอาดและใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือบ่อยๆ

6.พนักงานที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโดยไม่มีการป้องกัน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง) ให้ทีมงานหยุดงาน 14 วัน และเข้ารับการตรวจโควิด-19 รวมทั้งยืนยันผลตรวจโควิด-19 ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

7.พนักงานที่มีไข้ เจ็บคอ ไอแห้ง หรือ ปวดตามร่างกายและศีรษะ ให้พักผ่อนและเฝ้าสังเกตอาการที่บ้าน หรือเข้าพบแพทย์

มาตรการสำหรับการจัดร้านค้า

1.งดให้บริการสั่งนั่งทานภายในร้าน แต่สามารถนั่งทานพิ้นที่ภายนอกร้านที่ทางร้านได้จัดเตรียมไว้ให้ ตามมาตรการจัดโต๊ะเก้าอี้เว้นระยะห่าง 2 เมตร ตั้งแต่ วันที่ 26 ก.ค. - 1 ส.ค. 2564

2.บริเวรทางเข้าร้าน จัดเตรียมเครื่อง วัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

3.บริเวรจุดเคาน์เตอร์แคชเชียร์และจุดบริการรับเครื่องดื่ม จัดเตรียม เจลแอลกอฮอล์

4.สำหรับโต๊ะที่ลูกค้าสามารถนั่งได้ จะมีเจลแอลกอฮอล์วางไว้บริการลูกค้าทุกโต๊ะ


ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับ ♥️

26/07/2021

www.pchw.co

#covid19 #pakchong #cafeamazon #pchw #dailydrinks

✨มาตรการและนโยบายป้องกันโควิด-19

✨มาตรการและนโยบายป้องกันโควิด-19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอปากช่อง พบจำนวนผู้ติดเชื้อในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง และกระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทางร้าน Cafe Amazon ปากช่อง (เฮียชิว) ได้ให้ความร่วมมือกับมาตรการของทางอำเภอปากช่องอย่างเคร่งครถด โดยกำหนดมาตรการเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมจากที่เคยปฎิบัติอยู่ เพื่อช่วยในการเฝ้าระวังป้องกันและความคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19

มาตรการสำหรับพนักงาน

1.พนักงานตรวจโควิด-19 แบบ Rapid Antigen Test ทุกสัปดาห์ (เชิงรุก)

2.พนักงานตรวจวัดไข้ก่อนเข้าปฏิบัติงานและวัดซ้ำทุก 4 ชม. พร้อมลงบันทึกรายงาน

3.พนักงานสวมหน้ากากอนามัยมาตรฐาน ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

4.พนักงานสวมถุงมือ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

5.พนักงานหมั่นล้างมือให้สะอาดและใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือบ่อยๆ

6.พนักงานที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโดยไม่มีการป้องกัน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง) ให้ทีมงานหยุดงาน 14 วัน และเข้ารับการตรวจโควิด-19 รวมทั้งยืนยันผลตรวจโควิด-19 ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

7.พนักงานที่มีไข้ เจ็บคอ ไอแห้ง หรือ ปวดตามร่างกายและศีรษะ ให้พักผ่อนและเฝ้าสังเกตอาการที่บ้าน หรือเข้าพบแพทย์

มาตรการสำหรับการจัดร้านค้า

1.งดให้บริการสั่งนั่งทานภายในร้าน แต่สามารถนั่งทานพิ้นที่ภายนอกร้านที่ทางร้านได้จัดเตรียมไว้ให้ ตามมาตรการจัดโต๊ะเก้าอี้เว้นระยะห่าง 2 เมตร ตั้งแต่ วันที่ 26 ก.ค. - 1 ส.ค. 2564

2.บริเวรทางเข้าร้าน จัดเตรียมเครื่อง วัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

3.บริเวรจุดเคาน์เตอร์แคชเชียร์และจุดบริการรับเครื่องดื่ม จัดเตรียม เจลแอลกอฮอล์

4.สำหรับโต๊ะที่ลูกค้าสามารถนั่งได้ จะมีเจลแอลกอฮอล์วางไว้บริการลูกค้าทุกโต๊ะ


ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับ ♥️

26/07/2021

www.pchw.co

#covid19 #pakchong #cafeamazon #pchw #dailydrinks

LATEST