ร่วมโครการ “ข้าวเพื่อหมอ” Food For Fighters

หอการค้าโคราช ร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่  จัดโครงการ “ข้าวเพื่อหมอ” Food For Fighters  ถุงยังชีพ”  ช่วยเหลือผู้กักตัวโควิด-19 @ปตท.ปากช่อง (หน้าร้าน Cafe Amazon)

     โครการ  “ข้าวเพื่อหมอ” Food For Fighters โดยมีหอการค้าจังหวัด  สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง ร่วมรับบริจาคสิ่งของ เพื่อจัดทำ “ถุงยังชีพ” สำหรับผู้ที่ต้องกักตัว และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกสาม

      เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อจำเป็นต้องกักตัวเพื่อดูอาการเป็นจำนวนมาก ขณะนี้จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตัวจากการระบาดของโรคโควิด-19” ปากช่อง โดยเป็นความร่วมมือระหว่างทีม “ข้าวเพื่อหมอ” Food For Fighters สาขาปากช่อง สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่  ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง  และหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

      ทั้งนี้ ผู้สนใจต้องการทำอาหารกล่องร่วมสมทบ สามารถติดต่อได้ที่คุณอาท (ร้านเป็นลาว) 086- 651 3515 , คุณเฟิสท์ (ครัวบินหลา) 093- 925 4692 เพื่อตรวจสอบตารางและเลือกวัน /เวลาในการจัดส่งได้ และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิโรจน์ อรุณพันธุ์ 081- 926 0082 หรือคุณณรงค์ฤทธิ์ สุขไชยปราการ (ชอง) 062- 987-9445 หรือคุณพันชนะ วัฒนเสถียร (เต้) 092- 6455464

ร่วมโครการ “ข้าวเพื่อหมอ” Food For Fighters

หอการค้าโคราช ร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่  จัดโครงการ “ข้าวเพื่อหมอ” Food For Fighters  ถุงยังชีพ”  ช่วยเหลือผู้กักตัวโควิด-19 @ปตท.ปากช่อง (หน้าร้าน Cafe Amazon)

     โครการ  “ข้าวเพื่อหมอ” Food For Fighters โดยมีหอการค้าจังหวัด  สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง ร่วมรับบริจาคสิ่งของ เพื่อจัดทำ “ถุงยังชีพ” สำหรับผู้ที่ต้องกักตัว และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกสาม

      เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อจำเป็นต้องกักตัวเพื่อดูอาการเป็นจำนวนมาก ขณะนี้จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตัวจากการระบาดของโรคโควิด-19” ปากช่อง โดยเป็นความร่วมมือระหว่างทีม “ข้าวเพื่อหมอ” Food For Fighters สาขาปากช่อง สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่  ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง  และหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

      ทั้งนี้ ผู้สนใจต้องการทำอาหารกล่องร่วมสมทบ สามารถติดต่อได้ที่คุณอาท (ร้านเป็นลาว) 086- 651 3515 , คุณเฟิสท์ (ครัวบินหลา) 093- 925 4692 เพื่อตรวจสอบตารางและเลือกวัน /เวลาในการจัดส่งได้ และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิโรจน์ อรุณพันธุ์ 081- 926 0082 หรือคุณณรงค์ฤทธิ์ สุขไชยปราการ (ชอง) 062- 987-9445 หรือคุณพันชนะ วัฒนเสถียร (เต้) 092- 6455464

LATEST