แหนมเนืองVT ซื้อ 4 กล่อง ประหยัดกว่าเดิม

แหนมเนือง VT ร้านขายของฝากปากช่องไฮเวย์
แหนมเนือง VT 5ไม้ ราคา 260บาท/กล่อง

ซื้อ 4 กล่อง 1,000 บาท จากราคาปกติ 1,040 บาท

*เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เมษายน 2565*
#ปากช่องไฮเวย์ #แหนมเนือง #ของฝากปากช่อง #ร้านของฝากปากช่อง #ร้านของฝากโคราช
Google Map:
https://goo.gl/maps/Q7iWua6UiCKW5Z9y8

แหนมเนืองVT ซื้อ 4 กล่อง ประหยัดกว่าเดิม

แหนมเนือง VT ร้านขายของฝากปากช่องไฮเวย์
แหนมเนือง VT 5ไม้ ราคา 260บาท/กล่อง

ซื้อ 4 กล่อง 1,000 บาท จากราคาปกติ 1,040 บาท

*เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เมษายน 2565*
#ปากช่องไฮเวย์ #แหนมเนือง #ของฝากปากช่อง #ร้านของฝากปากช่อง #ร้านของฝากโคราช
Google Map:
https://goo.gl/maps/Q7iWua6UiCKW5Z9y8

LATEST